местоположение описание продажби
swich to English   ниво на
строителство
за компанията контакти
 
Продажби
     
-Тип "А"


..:: детайли ::..
Градоустройствен показател Стойност (кв.м.)
Етаж 1 63.0
Етаж 2 65.0
Разгъната застроена площ 128.0
Застроен обем 427.0

-Тип "Б"


..:: детайли ::..
  Площ (кв.м.)
Етаж 1 123.7
Етаж 2 131.3
Разгъната застроена площ 255.0
Застроен обем 840.0

-Общ план


..:: детайли ::..

Къща Кв. м. Цена (евро) Състояние
А1 128   свободен
А2 128   свободен
А3 128   свободен
А4 128   свободен
А5 128   свободен
А6 128   свободен
А7 128   свободен
А8 128   свободен
А9 128   свободен
А10 128   свободен
А11 128   свободен
А12 128   свободен
А13 128   свободен
А14 128   свободен
А15 128   свободен
А16 128   свободен
Б1 Вх.А 127   продаден
Б1 Вх.Б 127   продаден
Б2 Вх.А 127   продаден
Б2 Вх.Б 127   продаден
Б3 Вх.А 127   продаден
Б3 Вх.Б 127   продаден
Б4 Вх.А 127   свободен
Б4 Вх.Б 127   свободен
Б5 Вх.А 127   свободен
Б5 Вх.Б 127   свободен
Б6 Вх.А 127   свободен
Б6 Вх.Б 127   свободен

 

     
 
all Rights reserved... Green Houses 2007