местоположение описание продажби
swich to English   ниво на
строителство
за компанията контакти
 
Продажби тип "Б"
     
КРАЙНО НИВО
<-- обратно

Тип "Б"  Площ (кв.м.)
Етаж 1 123.7
Етаж 2 131.3
Разгъната застроена площ 255.0
Застроен обем 840.0

<-- обратно

     
 
all Rights reserved... Maxim 2007