местоположение описание продажби
swich to English   ниво на
строителство
за компанията контакти
 
Продажби Тип "А"
     
КРАЙНО НИВО
<-- обратно

Тип "А"Градоустройствен показател Стойност (кв.м.)
Етаж 1 63.0
Етаж 2 65.0
Разгъната застроена площ 128.0
Застроен обем 427.0

<-- обратно

     
 
all Rights reserved... Maxim 2007